ODBORNÉ

skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení

Bootstrap Slider

 

VÝCHOVA A VZDELANIE


 

Firma vykonáva základné kurzy, aktualizačnú odbornú prípravu a opakované oboznamovanie pre pracovníkov na obsluhu vyhradených zdvíhacích zariadení v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 7 odst.1 a, b, c), odst. 4, a § 16 odst. 4. , a vyhlášky MPSVR SR č. 508 / 2009 Z.z. § 17.

Druh obsluhovaných zariadení
- obsluha pracovnej plošiny s motorovým pohonom na podvozku skupiny A, ktorá nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciach 

- mostový žeriav / ŽERIAVNÍK trieda A1,A2,A3,A4 /
- elektrický kladkostroj nad 1 000 kg
- kozový žeriav reťazový

- ručný kladkostroj podvesný
- nakladací žeriav (hydraulická ruka) / ŽERIAVNIK trieda A1 /
- hydraulický drapák, nakladač
- ramenový nakladač

- hákový kontajnerový nakladač
- zdvíhacie čelo nákladného automobilu
- automobilový zdvihák plošinový
- hydraulický kanálový zdvihák

- el. mechanické zdvíhacie zariadenie určené len na zdvíhanie vozidiel / Bd3 /
- obsluha zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.
- viazač bremien - do nosnosti 1 tony


Čísla oprávnení pre výchovu a vzdelávanie

V/05-OZ číslo opr.: 3823/2006-V/05-OZ
V/05-PO číslo opr.: 3824/2006-V/05-PO
V/05-VB číslo opr.: 3825/2006-V/05-VB

 

Platnosť osvedčenia a preukazu na dobu neurčitú
(1) Zákon Národnej Rady SR č. 124/2006 Z.z. § 16, odst. 4 :

Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Platnosť dokladu na bsluhu ZZ je vydávaný na dobu neurčitú.