slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
kontakt: Jančúch Miroslav
Stránske 212
013 13 Rajecké Teplice

tel.: 0905 535 236

e-mail: revizie-zz@jancuch.sk

e-mail: zreja@jancuch.sk


 

Okrem už uvedených odborných prehliadok, skúšok zdvíhacích zariadení a zaškolenia obslúh firma poskytuje:

 

Bezplatné poradenstvo v zdvíhadlovej doprave


 
- vedenie evidencie vyhradených technických zariadení ( Vyhl. 508/2009 Z.z. § 8 pis.d . )
 
- vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok podľa prílohy č. 6 a č. 7 vyhl. 508/2009 Z.z.

- všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia