ODBORNÉ

skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení

Bootstrap Slider


REVÍZIE


Firma vykonáva odborné skúšky a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508 / 2009 Z.z. § 8, § 12,.

Skúšky vykonáva :Jančúch Miroslav - Revízny technik ZZ
Čísla oprávnení pre revízie spadajúce do pôsobnosti IBP:
č. osv. : 086/2/2010-ZZ-A-Aa,b,Ba,b,c,d,f,
č. opr. : 074/2/2007- ZZ S,O (OU)- Aa,b, Ba,b,c,e,f,h,i,
Čísla oprávnení pre revízie spadajúce do pôsobnosti BÚ:
č. osv. : 027/18/05-ZZ-I/II,

č. opr. : 2940-1/2005 ( z 23.01.2006)

SKUPINA A
a / žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov


b / pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m.
SKUPINA B
a) zariadenie, ktorým je

1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

1. zdvíhacia rampa,

2. zdvíhacia plošina,

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

4. zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,