ODBORNÉ

skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení

Bootstrap Slider


Opravy elektrických
a hydraulických častí mobilných žeriavov:- oprava elektroinštalácie
- oprava a nastavenie preťažovacieho zariadenia
- oprava a nastavenie IVN
- sprevádzkovanie bezpečnostných a koncových spínačov
- oprava hydraulických obvodov
- nastavenie tlaku hydraulického systému
- pretesnenie hydromotorov

Sprostredkovaná služba - kontaktujte priamo p. Šupíka t.č.: 0911136380