ODBORNÉ

skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení

Bootstrap Slider


BEZPLATNÉ PORADENSTVO V ZDVÍHADLOVEJ DOPRAVE
- vedenie evidencie vyhradených technických zariadení ( Vyhl. 508/2009 Z.z. § 8 pis.d . )
- vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok podľa prílohy č. 6 a č. 7 vyhl. 508/2009 Z.z.
- všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia